Filip Coppens - interview ontdekking in Aboesir, eind 2007

Moderator: yuti

Filip Coppens - interview ontdekking in Aboesir, eind 2007

Berichtdoor Philip Arrhidaeus » Wo Jan 02, 2008 6:25 pm

Het graf van Neferinpoe, een priester uit de vijfde dynastie.

Weer goed nieuws van het egyptologisch departement van de Karelsuniversiteit in Praag! Het Tsjechische team heeft tijdens opgravingen in het najaar van 2007 in Zuid Aboesir twee rotsgraven en drie mastaba’s met schatgraven blootgelegd. Eén van die laatste graven uit de vijfde dynastie was ongeschonden! Daarom deze vragen aan Dr. Filip Coppens van de Karelsuniversiteit in Praag.

Afbeelding

Mag ik u en alle medewerkers van het Tsjechische team dat in Zuid Aboesir werkt uit naam van alle forumbezoekers proficiat wensen met de ontdekking. Fantastisch nieuws. Kunt u voor ons de omstandigheden beschrijven op het eigenlijke moment van de ontdekking? Wat gaat er dan door eens mens heen, oog in oog met een plaats waar gedurende ongeveer 4.400 jaar niemand geweest is?
Filip Coppens: Aan de ene kant is het natuurlijk een overweldigende en unieke ervaring. De Tsjechische ploeg is reeds sinds 1991 aan het werk in de mastaba necropool van Zuid Aboesir, maar dit is het eerste volledig intacte graf dat hier in de afgelopen 16 jaar is aangetroffen. Het komt dus zeker niet al te vaak voor. Als je bovendien tot de vaststelling komt dat de plaasterlaag die tussen het deksel van de sarcofaag en de sarcofaag zelf was aangebracht nog de vingerafdrukken toont van de Egyptische arbeider die meer dan 4000 jaar geleden de plaaster heeft aangebracht, dan lijken die vier millennia ineens heel dichtbij! Aan de andere kant komen natuurlijk ook een hoop praktische problemen en vragen in je op. Hoe nemen we het van hier, wie moeten we contacteren, in welke volgorde zetten we de volgende stappen zodat alles vlot verloopt, maar eveneens zodat we alle mogelijke informatie en documentatie kunnen verkrijgen en er niets verloren gaat. De eerste roes van de ontdekking maakt snel plaats voor de ‘nachtmerrie’ van praktische zorgen – wat niet wegneemt dat het natuurlijk een uitzonderlijke gebeurtenis is om getuige te zijn van de opening van een intacte grafkamer en ongeschonden sarcofaag.

De grafschacht bevond zich onder een mastaba. Is er veel over van de bovenstructuur?
Filip Coppens: Het grootste gedeelte van de mastaba, voorlopig gekend onder de naam ‘OO’, is nog bewaard. De mastaba meet ongeveer 25 bij 18 meter. De kapel, aan de oostzijde van de mastaba, bestaat uit een lange gang en telt vier schijndeuren. Slechts een van de schijndeuren is grotendeels bewaard gebleven en vermeldt de naam Neferinpoe – een heel mooie en toepasselijke naam trouwens: ‘Anubis is perfect/mooi’! Tijdens de opgraving van de mastaba zijn er nog andere fragmenten van de decoratie van de bovenstructuur van de mastaba aangetroffen (onder meer het linteel boven de ingang van de grafkapel en het bovenste gedeelte van de schijndeur van Neferinpoe). De aangetroffen teksten geven aan dat de mastaba was gewijd aan Neferinpoe en enkele van zijn familieleden. Het onderzoek is echter nog aan de gang, dus het laatste woord is hieromtrent zeker nog niet gevallen. In de kern van de mastaba bevonden zich vijf schachten, leidend naar zes grafkamers.

Afbeelding

Was de niet geschonden grafkamer dermate goed afgesloten dat deze voor de grafrovers onzichtbaar was? Hoe makkelijk of moeilijk was dit dan te vinden voor het Tsjechische team? Valt ergens uit te maken wanneer deze graven beroofd geweest zijn?
Filip Coppens: De ongeschonden grafkamer bevond zich op de bodem van een schacht, die eveneens toegang verleende tot een tweede grafkamer. De tweede grafkamer is door de grafrovers wel ontdekt en leeggeroofd, en dit meer dan waarschijnlijk reeds in de oudheid. Heel veel graven blijken trouwens vrij snel na de begrafenis te zijn leeggeroofd, en we vermoeden dat dit ook het lot is geweest van deze mastaba. Algemeen bevond er zich slechts een enkele grafkamer op de bodem van zulk een schacht, dus vermoedelijk hebben de grafrovers, gehaast en met het risico ontdekt te worden(?), na het leeghalen van de eerste grafkamer niet de moeite genomen om verder te zoeken. Het bestaan van deze grafkamer was echter duidelijk te zien in de zijwand van de schacht, toen we uiteindelijk op de bodem ervan waren aanbeland eind oktober 2007.

Bevonden er zich canopenvazen in het graf? Welke zijn de grafgiften en in welke staat bevinden zij zich?
Filip Coppens:
De vier canopen zijn intact bewaard en bevonden zich oorspronkelijk in een houten kist, waarvan nog enkele resten zijn teruggevonden. Tegen de langszijde van het graf waren een tiental goed bewaarde en nog afgesloten ‘beer-jars’ (bierkruiken) geplaatst. Een 80-tal miniatuur ‘vessels’ (containers, vaasjes, schaaltjes) in kalksteen bevonden zich in de onmiddellijke omgeving van de bierkruiken, maar ook gedeeltelijk verspreid over de grafkamer. Nabij het hoofd van de sarcofaag zijn tenslotte ook enkele dierenbeenderen aangetroffen. De sarcofaag zelf bevatte naast het lichaam van de overledene tevens een lange houten staf, een houten hoofdsteun en een calcieten vaasje, dat mogelijk ooit parfum bevatte. De overledene droeg een halssieraad vervaardigt uit kralen.

Afbeelding

Zijn er teksten teruggevonden die onder meer de naam van de grafeigenaar vrijgeven?
Filip Coppens:
De resten van de houten kist, waarin zich de canopenvazen bevonden, draagt de naam van Neferinpoe, wiens schijndeur we in de kapel van de mastaba eveneens hebben aangetroffen. We weten intussen ook dat Neferinpoe werkzaam was als priester in de vijfde dynastie tijdens de regeringen van Neferirkare en Nioesere (en dus ongetwijfeld ook tijdens de korte regering van Raneferef).

In de mastaba waren ook andere grafschachten aanwezig. Is er daar nog iets teruggevonden?
Filip Coppens:
Alle schachten en grafkamers zijn intussen opgegraven. De vier andere grafkamers waren leeggeroofd en slechts het lichaam van de overledene is teruggevonden. Tijdens de opgraving van de schachten zijn wel enkele fragmenten van de decoratie van de bovenstructuur van de mastaba (oa resten van de schijndeuren) aan het licht gekomen. De vijf andere overledenen, begraven in deze mastaba, blijven voorlopig ongeïdentificeerd.

Is er uit de architectuur van de mastaba, het aantal grafschachten en hun structuur, en de overgebleven grafgiften iets uit te maken over de onderliggende relatie van de grafeigenaars en hun status, ook die van de eigenaar van het ongeschonden graf?
Filip Coppens:
Het antropologisch onderzoek zal in de loop van de volgende weken wel al enig uitsluitsel brengen omtrent de relatie tussen de verschillende grafeigenaars, maar voorlopig is het nog even afwachten. Aangezien slechts in het graf van Neferinpoe enige giften zijn aangetroffen, is het onmogelijk een vergelijking te trekken met de andere graven, waar slechts het lichaam van de overledene zich bevond. Onderzoek van de bovenstructuur van de mastaba, dat nog niet volledig is afgesloten, heeft wel aangetoond dat er twee fazen in de constructie en het gebruik van het graf te onderscheiden zijn – maar alleen verder onderzoek ter plaatse zal hier meer uitsluitsel brengen.

Er komt wellicht een heel team van specialisten aan te pas bij een dergelijke ontdekking. Kunt u beschrijven wie er allemaal bij komt kijken?
Filip Coppens:
Het team in Aboesir Zuid bestaat eigenlijk uit zeer weinig ‘echte’ egyptologen en archeologen, eerder een veelvoud van specialisten. We waren er ditmaal met drie ‘veldwerkers’ (egyptologen en/of archeologen: Mirek Barta, Hanka Vymazalova en ikzelf – en gewoonlijk nog Breta Vachala, maar die was ditmaal niet van de partij), en verder een antropologe, twee restaurateurs, een of twee bouwkundige ingenieurs, een geoinformaticus, enkele geofysici (o.a. voor weerstandsmetingen, magnetometingen of grondradar, enz.), een of meerdere tekenaars/tekenaressen, een aardewerkspecialiste, een fotograaf en zo meer. Ieder heeft zijn eigen specialiteit en eigen taak. De tijd dat een team voornamelijk uit egyptologen en archeologen bestond is al lang verleden tijd, egyptologen vormen trouwens een absolute minderheid binnen de ploeg. Het is nu allemaal specialistenwerk, maar zodoende krijg je wel de beste resultaten vanuit zoveel mogelijk onderscheiden invalshoeken.
Het brengt ook heel wat mensen samen uit heel verschillende achtergronden. De geofysici en ingenieurs houden zich bijvoorbeeld 11 maanden per jaar bezig in Tsjechië met de bouw en voorbereiding van tunnels, autostrades en dergelijke meer, maar gedurende een maand komen ze ons bijstaan in Egypte. Een groot deel van hun onkosten en de kosten van het werk wordt trouwens gedragen door de firma zelf, die ons op deze manier sponsort. De ‘private sponsor’ speelt trouwens een belangrijke rol in het werk in Zuid–Aboesir. Het grootste gedeelte van het werk wordt bekostigd via een project van het Tsjechisch ministerie van onderwijs, maar hiernaast hebben we de steun van een aantal firma’s die voor een ‘prijsje’ enkele specialisten ter beschikking stellen (zoals de ingenieurs), en eveneens enkele managers van Tsjechische firma’s die jaarlijks geheel vrijblijvend een mooie som schenken voor het opgravingswerk.

Vallen de werkomstandigheden mee bij het onderzoek in die schachten en graven?
Filip Coppens:
Het is een aangename verandering na enkele maanden bureauwerk in Praag... Om heel even een ‘dramatisch’ beeld te schetsen: je bevindt je een tiental meter onder de grond in een uitermate kleine ruimte. Het is er heet en vochtig en na enkele minuten begin je te zweten zoals nooit voorheen, terwijl je door zand en stof kruipt. Gelukkig bestaan er geen foto’s genomen op het ogenblik dat we terug bovengronds verschijnen, we zien er dan wel echt uit alsof we uit de onderwereld komen! Je mag zeker geen claustrofobie hebben en af en toe niet nadenken over het feit dat als er iets instort of misgaat, de kans dat je er op tijd uitkomt bijzonder klein is. Het is natuurlijk altijd even wennen want uiteindelijk zit je in een heel beperkte ruimte met een hoop mensen – en dan is het wel essentieel om een goede (werk-)relatie te hebben. Het is telkens weer een ongelooflijke en unieke ervaring om enkele uren in een schacht of grafkamer te mogen doorbrengen en te werken – en op zo’n ogenblik vergeet je vaak dat er nog een wereld buiten (boven?) bestaat.

De opgraving van de schacht zelf is het werk van een enkele arbeider. Een schacht meet meestal slechts een meter bij een meter, dus veel meer plaats is er niet. Dit zijn arbeiders die vaak al meer dan tien jaar met ons samenwerken en het terrein door en door kennen. Een iemand van de ploeg is echter steeds ter plaatse. Zodra de toegang tot de grafkamer is bereikt deelt de arbeider de schacht met een van onze archeologen, in principe Mirek Barta, Vlada Bruna of ikzelf, en met een van onze twee ‘reisen’ (opzichters). Deze drie personen (arbeider, reis en archeoloog) zijn de eersten die de grafkamer te zien krijgen, waarna er overlegd wordt gepleegd met andere ploegleden en afhankelijk van de situatie de volgende stappen worden uitgezet zodat er niets verloren gaat en we zoveel mogelijk informatie kunnen verkrijgen. In eerste instantie wordt de grafkamer gefotografeerd en opgetekend vooraleer er ook maar iets van de giften wordt aangeraakt. De ‘beer jars’, canopen, en miniatuur ‘vessels’ worden nadien verwijderd, getekend en gefotografeerd, vooraleer de sarcofaag zelf wordt geopend – in het gezelschap van de restaurateur en antropologe.

Afbeelding

Hoe worden de voorwerpen die zich in het graf bevonden geconsolideerd? Is het mogelijk de voorwerpen en ook de mummie in goeie staat te verplaatsen en te bewaren? Wat gebeurt er verder met de tombe?
Filip Coppens:
De objecten die in de grafkamer worden aangetroffen komen eerst in handen van onze restaurateur, Martin Dvorak, die al een tiental jaar met ons samenwerkt in Egypte. Hij controleert elk object en voert, indien nodig, de nodige consolidatie uit. Nadien worden de objecten gecatalogiseerd, opgemeten, getekend en gefotografeerd. Een aantal objecten belandt in ons magazijn, waar ze nadien verder bestudeerd kunnen worden. Belangrijke vondsten komen terecht in de magazijnen van het SCA (oudheidkundige dienst van Egypte) of soms zelf in de Egyptische musea (Cairo of Saqqara).

Bij het openen van een sarcofaag of coffin is in principe altijd onze antropologe, Martina Zaloudkova, ter plaatse om onmiddellijk de nodige vaststellingen te doen en eveneens de nodige maatregelen te treffen voor het behoud van de mummie en een zorgvuldige behandeling van de resten. De mummie van de overledene wordt, indien mogelijk, terug bijgezet in zijn grafkamer – nadat een gedetailleerd antropologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. De grafkamer wordt vervolgens opnieuw gedicht en de schacht volledig opgevuld en bovenaan afgesloten. Afhankelijk van het graf gebeurt dit met een ijzeren deur of beton. En de bovenstructuur van de mastaba verdwijnt uiteindelijk opnieuw onder het zand.

Was dit een nooit eerder onderzochte of vermelde mastaba? Zijn er in Zuid Aboesir nog grote gedeeltes niet onderzocht?
Filip Coppens:
Zuid Aboesir is voor het grootste gedeelte nog onontgonnen terrein. Uiteindelijk is de Tsjechische ploeg slechts sinds 1991 hier aan het werk, en voordien hebben slechts heel sporadisch opgravingen plaatsgevonden in dit gebied net ten noorden van de dierennecropolen van Noord-Saqqara. Er is trouwens nog werk voor enkele generaties egyptologen in Zuid–Aboesir, er liggen nog tientallen mastaba’s begraven onder het zand. Met behulp van enkele geofysici proberen we de laatste jaren een beter inzicht te krijgen in wat er zich in Zuid Aboesir nog allemaal onder het zand bevindt, en eveneens om zones te bepalen waar we de volgende jaren actief zullen zijn.

De mastaba van Neferinpoe was nooit voorheen onderzocht, maar wel gekend – althans door de leden van de Tsjechische ploeg. De mastaba bevindt zich in de zone waar we al meer dan tien jaar actief zijn, in de onmiddellijke omgeving van het graf van de vizier Qar en zijn vier zonen (vizier Inti, en zijn broers Qar Junior, Tjenti en Senedjemib) en enkele kleinzonen, dus men wist al lang van het bestaan van deze mastaba (en de rotsgraven en andere mastaba’s die dit jaar aan het licht zijn gekomen), het was een kwestie van tijd (en geld) vooraleer we met de opgraving konden beginnen. In het voorjaar van 2006 hadden we bovendien de kapel met schijndeuren van mastaba ‘OO’ reeds opgegraven.

De best gekende mastaba die in Zuid-Aboesir aan het licht is gekomen behoort toe aan Fetekti en dateert van het einde van de vijfde dynastie. De mastaba was reeds in 1842-1843 door Richard Lepsius ontdekt. De wanden van het graf waren rijkelijk gedecoreerd met prachtige en monumentale scènes uit het dagelijkse leven (jacht in de woestijn, een oud Egyptische markt, reizen per boot, productie van wijn, ...), en enkele scènes zijn ook gekopieerd door de ploeg van Lepsius. Nadien is de mastaba in de vergetelheid geraakt en pas in 1991 herontdekt door de Tsjechische ploeg. De prachtige taferelen die Lepsius heeft gekopieerd waren in de tussentijd echter grotendeels vernield. Na de doortocht van Lepsius is het graf blijkbaar lange tijd blootgesteld geweest aan weer en wind met als desastreus gevolgd dat van de wanddecoratie (schilderingen op witte plaaster) heden nog slechts fragmenten overblijven.

Een eerste boek met de werkzaamheden van de Tsjechische ploeg in Zuid Aboesir (periode 1991–2000) is intussen verschenen: M. Barta e.a., Abusir V. The Cemeteries at Abusir South I, Praag 2001. In de loop van dit jaar verschijnt een tweede deel: M. Barta – B. Vachala e.a., Abusir XIII. The Tomb Complex of the Vizier Qar and his Sons.

Bedankt voor de medewerking!
Alle leden van Pr Kmt wensen jou en het hele Tsjechische team heel veel succes bij jullie komende werkzaamheden.
Filip Coppens:
Bedankt voor de interesse, en tevens een gelukkig en voorspoedig 2008 voor alle leden en bezoekers van het Pr Kmt forum. En wat de volgende activiteiten betreft van de Tsjechische ploeg: deze lente (midden februari – eind april) gaan de werkzaamheden door in het noorden van Aboesir, in de piramiden necropool, en meer bepaald in de mastaba van Werkaure (onder leiding van Jaromir Krejci). In het najaar van 2008 wordt er verder gewerkt in het Late Tijd schachtgraf van Menekhibnekau (olv Ladislav Bares), en in het voorjaar van 2009 is het terug tijd voor de werkzaamheden in Zuid Aboesir. Wordt dus zeker nog vervolgd...
Laatst gewijzigd door Philip Arrhidaeus op Za Jun 13, 2009 8:05 pm, in totaal 1 keer gewijzigd.
Gebruikers-avatar
Philip Arrhidaeus
Site Admin
 
Berichten: 6393
Geregistreerd: Do Mrt 23, 2006 3:16 pm
Woonplaats: Vlaanderen

Berichtdoor Abusir » Wo Jan 09, 2008 3:53 pm

Op de officiele site van het Tsjechisch egyptologisch departement van de Karelsuniversiteit in Praag vind je sinds vandaag ook een korte inleiding op het graf van Neferinpoe (voorlopig nog alleen in het Tsjechisch), en eveneens enkele foto's van de mastaba, en het binnenste van de sarcofaag.

http://egyptologie.ff.cuni.cz/?req=id:94
Abusir
 
Berichten: 95
Geregistreerd: Vr Apr 27, 2007 9:14 am
Woonplaats: Praag, Tsjechie

Berichtdoor Philip Arrhidaeus » Ma Jan 14, 2008 7:33 pm

Zie ik het juist dat de mummie op zijn linkerzijde ligt en dat omwikkeld is met linnen dat doordrenkt was met plaaster en/of bedekt met een plaasterlaag?

Is het normaal - ik bedoel: komt het veel voor - dat het hoofd minder goed bedekt is?
Gebruikers-avatar
Philip Arrhidaeus
Site Admin
 
Berichten: 6393
Geregistreerd: Do Mrt 23, 2006 3:16 pm
Woonplaats: Vlaanderen

Berichtdoor ancheperoere » Do Jan 24, 2008 5:51 pm

Ik meen me te herinneren op TV een documentaire te hebben gezien waarin te zien was dat onze Zahi Hawass een graf in Gizeh (?) opende dat ongeschonden was, vermoedelijk ook vijfde dynastie. het was ook een eenvoudig graf en wat mij was bijgebleven is dat het hoorfd bedekt was met pleister of een ander materiaal en vormgegeven was als ware het een beeld, een mooie kop dus. Misschien dat daar iets in zit als je je afvraagt of het hoofd anders behandeld is dan de rest van het lichaam.
ancheperoere
 
Berichten: 251
Geregistreerd: Do Jan 11, 2007 3:18 pm

Berichtdoor Abusir » Vr Jan 25, 2008 11:35 am

Op de Tsjechische website van National Geographic vind je sinds kort een artikel (in het Tsjechisch weliswaar), maar eveneens een tiental foto's van de grafkamer en sarcofaag van Neferinpoe van de hand van Martin Frouz - de fotograaf van NG Tsjechie die nauw samenwerkt met de Tsjechische ploeg in Aboesir.

http://www.national-geographic.cz/arche ... bky--1509/
Abusir
 
Berichten: 95
Geregistreerd: Vr Apr 27, 2007 9:14 am
Woonplaats: Praag, Tsjechie

Berichtdoor Philip Arrhidaeus » Vr Jan 25, 2008 7:30 pm

Abusir, bedankt voor de extra foto's.

Ancheperoere,
ik meen te weten dat verschillende mummies uit deze periode teruggevonden zijn, omzwachteld met linnen dat met plaaster doordenkt of behandeld werd zodat een 'standbeeldachtig' resultaat bereikt werd, daarna beschilderd en aangekleed.

In 'The Mummy in Ancient Egypt' van Ikram & Dodson worden p.110-111 mummies beschreven die ofwel op hun rug liggen of op hun linkerzijde (linker èn rechterzijde schijnen dan niet meer voor te komen zoals voorheen?).

Er wordt melding gemaakt van een groep van meer dan twaalf mummies in Gizeh (uit de Vde en VIde dynastie) die op hun rug lagen met een houten hoofdsteun onder de nek. De omwonden lichamen werden met plaaster bedekt nadat ze in de tombe gelegd waren.

Op het eerste zicht lijkt het mij dat de mummie van Neferinpoe dezelfde behandeling ondergaan heeft ??

Maar ik vroeg me af hoe het komt dat zijn hoofd niet bedekt werd ... ik dacht dat dit eigenlijk het belangrijkste te bedekken lichaamsdeel was (of één van de belangrijkste), ook omdat er bijvoorbeeld in dezelfde groep hierboben vermeld uit Gizeh mummies bij waren waar enkel het hoofd bedekt werd.

Dit lijkt me een mummie uit deze periode omwonden met in plaaster gedrenkt linnen, maar zonder plaasterbedekking achteraf?:
hier klikken

Ik meen me te herinneren op TV een documentaire te hebben gezien waarin te zien was dat onze Zahi Hawass een graf in Gizeh (?) opende dat ongeschonden was, vermoedelijk ook vijfde dynastie. het was ook een eenvoudig graf en wat mij was bijgebleven is dat het hoorfd bedekt was met pleister of een ander materiaal en vormgegeven was als ware het een beeld, een mooie kop dus.

Was dat niet tijdens de rechtstreekse uitzending over de robot in de schacht in Choefoe's piramide?
Hiervan herinner ik me enkel beenderen gezien te hebben, maar ik zal dit hoogstwaarschijnlijk verkeerd voor hebben.

. . . . . . . . . . .

Als ik me niet vergis staan er tussen de nieuwe foto's enkele bij van een andere sarcofaag en inhoud dan die van Neferinpoe.

En zou dat het skelet van een muis zijn - in de sarcofaag van Neferinpoe?
Wat deed die daar?

En weet iemand een behoorlijk website-vertaalmachine Tsjechisch-Engels of Frans of Nederlands?
Laatst gewijzigd door Philip Arrhidaeus op Do Apr 03, 2008 6:38 pm, in totaal 1 keer gewijzigd.
Gebruikers-avatar
Philip Arrhidaeus
Site Admin
 
Berichten: 6393
Geregistreerd: Do Mrt 23, 2006 3:16 pm
Woonplaats: Vlaanderen

Berichtdoor Abusir » Ma Jan 28, 2008 10:31 am

Philip Arrhidaeus schreef: In 'The Mummy in Ancient Egypt' van Ikram & Dodson worden p.110-111 mummies beschreven die ofwel op hun rug liggen of op hun linkerzijde (linker èn rechterzijde schijnen dan niet meer voor te komen zoals voorheen?).

De mummie van Neferinpoe ligt op zijn rug, alleen het hoofd is gedraaid naar links. Ik ben helaas verre van een specialist wat ouderijks mummies betreft, dus ik kan voorlopig geen gedetailleerder antwoord geven omtrent de plaasterlaag die het lichaam bedekt en het hoofd dat grotendeels is vrijgelaten. Ik zal mijn oor eens te luisteren leggen bij collega's die meer op de hoogte zijn van dit soort praktijken.

Philip Arrhidaeus schreef: Als ik me niet vergis staan er tussen de nieuwe foto's enkele bij van een andere sarcofaag en inhoud dan die van Neferinpoe.

Inderdaad, een paar van de foto's geven een beeld van een grotendeels leeggeroofde grafkamer in Mastaba OO (Aboesir-Zuid). Dit graf was toegankelijk via dezelfde schacht als de grafkamer van Neferinpoe.

Philip Arrhidaeus schreef: En zou dat het skelet van een muis zijn - in de sarcofaag van Neferinpoe? Wat deed die daar?

Het is inderdaad het skelet van een muis. We zijn er echter nog niet uit of de muis geheel toevallig in de sarcofaag is terechtgekomen of er bewust is achtergelaten (maar waarom?).
Abusir
 
Berichten: 95
Geregistreerd: Vr Apr 27, 2007 9:14 am
Woonplaats: Praag, Tsjechie

Berichtdoor Abusir » Di Jan 29, 2008 10:28 am

Philip Arrhidaeus schreef: En weet iemand een behoorlijk website-vertaalmachine Tsjechisch-Engels of Frans of Nederlands?

Een ‘vrije’ Nederlandse vertaling van het (algemene) Tsjechisch National Geographic artikel omtrent de ontdekking van het graf van Neferinpoe (tekst: A.Hlubučková, foto’s: M. Frouz).
http://www.national-geographic.cz/arche ... bky--1509/

Nieuwe ontdekking door onze Egyptologen – het intacte graf van de priester Neferinpoe

Tsjechische egyptologen aan het werk in Zuid Aboesir hebben eind vorig jaar opnieuw een belangrijke ontdekking gedaan en de intacte grafkamer van priester Neferinpoe opgegraven. Onze wetenschappers hadden vooreerst de toegang tot de ongeveer 10 meter diepe schacht gevonden. De eigenlijke ingang tot het graf was afgesloten met een muur, die vooreerst gedocumenteerd diende te worden en vervolgens afgebroken. Nadien volgde een voor elke specialist onvergetelijke moment: een eerste zicht op een ruimte die geen mens in meer dan 4500 jaar had gezien. “En dan sta je op de drempel van een intacte grafkamer. Een mens voelt zich zowaar even Indiana Jones”, vertelt Miroslav Bárta, hoofd van de opgravingen. Hij voegt er echter meteen aan toe dat de euforie van de ontdekking snel plaats maakt voor de nodige kopzorgen om deze unieke vondst zo gedetailleerd mogelijk te documenteren. “De grafkamer, ca. 4 bij 2 meter, was immers gevuld met eeuwenoude giften. Je mag er niets van aanraken, zodat geen enkele vondst beschadigd kan worden. Vervolgens moeten er foto’s worden genomen, een plan getekend, en alle objecten getekend en genummerd.” Pas nadien was het mogelijk om het stenen deksel van de sarcofaag te verwijderen. In de sarcofaag bevonden zich de resten van de priester Neferinpoe, samen met aardewerk en sierraden.
Wie was de eigenaar van het graf en wat was zijn positie? Volgens de egyptologen behoorde de priester tot de hogere middenklasse. Zijn werk bestond erin om dagelijks offers te brengen in de pyramide tempels van de farao’s. Neferinpoe leefde in de 26e eeuw voor Christus, in de tijd van het Oude Rijk of de periode van de bekende en grote pyramiden. Het graf van een egyptische ambtenaar bestond in deze periode uit een bovengronds gedeelte of mastaba – een afgesloten geheel met een kleine kapel. De grafkamer zelf bevond zich diep onder het zand. Naast priester Neferinpoe vonden de egyptologen in nabijgelegen grafkamers ook de resten van enkele leden van zijn familie.
Na de ontdekking van de grafkamer volgde een gedetailleerde studie en documentatie van alle vondsten. Onze egyptologen zijn bovendien van plan om met de hulp van een 3D scanner en gespecialiseerd anthropologische–visuele technieken het gelaat te reconstruren van allen die in deze mastaba begraven werden. Mettertijd staan we dan oog in oog met een hele oudegyptische familie.

Beschrijving van de foto’s (van links naar rechts en boven naar onder):
1. Anthropologe Matina Kujanova bestudeert een van de vele secundaire begravingen die in de onmiddellijke omgeving van de mastaba werden ontdekt.
2. De toegang (via de ladder) tot de schacht die uitgeeft op de grafkamer.
3. Het geleidelijk verwijderen van het zware deksel van de sarcofaag.
4. Een zicht op het hoofd van de priester Neferinpoe en de houten hoofdsteun.
5. Aan de voeten van de priester bevonden zich de resten van een muis.
6. Docent Miroslav Barta bestudeert het binnenste van de sarcofaag en wijst naar een kalkstenen parfum vaasje.
7. Naas een uitgebreide foto documentatie worden de meeste objecten ook getekend (schaal 1:1)
8. Het verwijderen van het deksel van de sarcofaag in de nabijgelegen grafkamer.
9. Martina Kujanova bestudeert de resten van een begrafenis in een nabijgelegen sarcofaag. Deze grafkamer was leeggeroofd, waarschijnlijk niet lang nadat de begrafenis had plaatsgevonden.
Volgende pagina:
10. Detail van het halssieraad van priester Neferinpoe
11. De priester Neferinpoe, afgebeeld op de pas ontdekte schijndeur.
Abusir
 
Berichten: 95
Geregistreerd: Vr Apr 27, 2007 9:14 am
Woonplaats: Praag, Tsjechie

Berichtdoor Abusir » Wo Jan 30, 2008 11:12 am

Philip Arrhidaeus schreef:En weet iemand een behoorlijk website-vertaalmachine Tsjechisch-Engels of Frans of Nederlands?

Een ‘vrije’ Nederlandse vertaling van het Tsjechisch artikel op de website van het Tsjechisch Egyptologisch Departement van de Karelsuniversiteit, Praag, omtrent de ontdekking van het graf van Neferinpoe (Tsjechische tekst: M. Bárta, foto’s: M. Frouz)
http://egyptologie.ff.cuni.cz/?req=id:94

Het Geheim van het Graf van Neferinpoe
Het verhaal van de ontdekking van het graf van priester Neferinpoe, die in het Oude Egypte van de 24e eeuw voor Christus leefde, begint twee jaar geleden en het einde is momenteel nog niet in zicht. Het graf en de kapel, die dienst deed voor de cultus van deze priester en andere leden van zijn familie, kwam in de lente van het jaar 2006 uit het zand tevoorschijn.
Het graf meet 14 x 9 meter. Aan de oostzijde van de mastaba bevindt zich de kapel in de vorm van een lange gang, terwijl ten westen van deze kapel vijf schachten gelegen zijn. Deze schachten leiden naar vijf ondergrondse grafkamers, waarvan tot op heden vier volledig onderzocht zijn geworden. Het onderste gedeelte van Neferinpoe’s schijndeur, de magische doorgang die de Egyptenaren toegang bood tot de dodenwereld ten westen van de Nijl, bevond zich nog in situ. De uitvoering van de reliefs op de kalkstenen schijndeur is van hoge kwaliteit. De schijndeur bevat niet alleen de naam van Neferinpoe en zijn geidealiseerde figuur, maar eveneens een lijst van zijn titels. Neferinpoe was actief als dodenpriester in de pyramide–complexen van farao’s Neferirkare en Nioesere te Aboesir, waar de Tsjechische ploeg onder leiding van profesor Miroslav Verner al sinds de jaren 70 actief is. In de kapel bevonden zich oorspronkelijk nog drie andere schijndeuren, maar deze zijn vermoedelijk reeds in de oudheid vernield geworden. Neferinpoe was eveneens een vertrouweling van de koning, rechter, priester van de godin Maat, en priester van de zonnegod Ra in de zonnetempel te Aboe Ghorab. Deze combinatie van zowel priesterlijke als wereldlijke titels is zeer typisch voor een oudegyptisch ambtenaar.
De intacte grafkamer van Neferinpoe werd onderzocht in de loop van de maand november 2007. De grafkamer ligt op de bodem van een tien meter diepe schacht en de ingang tot de kamer was afgesloten met een muurtje van steen en tichelsteen. De grafkamer meet ongeveer 4 bij 2 meter en is 1,30 meter hoog. Een monumentale kalkstenen sarcofaag neemt het grootste gedeelte van de grafkamer in beslag. In de grafkamer bevond zich eveneens de begrafenisuitrusting: 10 bierkruiken, een houten kistje met de vier kalkstenen canopen vazen, 75 miniatuur kalkstenen vaasjes en schoteltjes voor de symbolische offerande van voedsel en drank, een offer van rundsvlees en stenen werktuigen. De tien bierkruiken (een voor elke dag van de tiendaagse egyptische week) bevatten geen resten van bier, maar waren slechts gevuld met Nijlmodder.
De grootste verrassing bevond zich in de sarcofaag zelf. Nadat het deksel voorzichtig was verwijderd, hadden we een eerste zicht op het slecht gemumificerde en in slechte staat bewaarde lichaam van Neferinpoe, en de giften waarmee hij was begraven. Neferinpoe lag uitgestrekt op zijn rug met het hoofd naar het noorden gericht. Aan zijn linkerkant bevond zich een lange houten staf, en in zijn linkerhand hield hij de kherep–scepter, als teken van zijn authoriteit en de hoge positie die hij bekleedde. Links van zijn schouder was een mooie houten hoofdsteun en een calcieten (‘egyptisch alabaster’) container voor welriekende olie geplaatst. Een gouden halsieraad hing nog rond zijn hals, en zijn hoofd, pols en arm waren versierd met armbanden en sierraden vervaardigd uit faience kraaltjes. Enkele honderden kraaltjes werden in de sarcofaag aangetroffen.
Volgens een voorlopig anthropologisch onderzoek was Neferinpoe om en bij de 50 jaar oud toen hij stierf – een vrij gezegende leeftijd naar oudegyptische normen.
Een definitief antwoord op een aantal resterende vragen aangaande het graf en zijn eigenaar(s) hopen we in de loop van 2008 en 2009 te kunnen verstrekken. Het betreft hier onder meer de verdere opgraving van nog enkele ondergrondse vertekken van de mastaba. Het staat nu echter al vast dat het intacte graf van Neferinpoe een unieke bron van informatie vormt voor verscheidene wetenschappelijke disciplines.
Abusir
 
Berichten: 95
Geregistreerd: Vr Apr 27, 2007 9:14 am
Woonplaats: Praag, Tsjechie

Berichtdoor Taa Seqenenre » Za Mrt 29, 2008 12:16 pm

Er zijn verschillende interessante vragen bij deze vondst.

Filip Coppens
...de plaasterlaag die tussen het deksel van de sarcofaag en de sarcofaag zelf was aangebracht...
Gebeurde dit enkel in die periode? Had bijvoorbeeld sarcofaag van Toetanchamon een dergelijke afsluiting?

Het verschil in bewaring van het hoofd van Neferinpoe met de rest van het lichaam valt inderdaad op en wat doet die muis daar, zoals al gevraagd is.

...de begrafenisuitrusting: 10 bierkruiken, een houten kistje met de vier kalkstenen canopen vazen, 75 miniatuur kalkstenen vaasjes en schoteltjes voor de symbolische offerande van voedsel en drank, een offer van rundsvlees en stenen werktuigen. De tien bierkruiken (een voor elke dag van de tiendaagse egyptische week) bevatten geen resten van bier, maar waren slechts gevuld met Nijlmodder.
Indien het aantal 10 voor de bierkruiken een symbolische betekenis had, wat dan met de 75 vaasjes?

Neferinpoe was actief als dodenpriester in de pyramide–complexen van farao’s Neferirkare en Nioesere te Aboesir,...
Zou er hier dan een dorp bestaan hebben voor de priesters?

De grafkamer meet ongeveer 4 bij 2 meter en is 1,30 meter hoog.
Als ik de foto's zag stond ik er niet bij stil dat de ruimte zo klein was. Het is te begrijpen dat het daar moeilijk werken is met enkele onderzoekers samen.
Gebruikers-avatar
Taa Seqenenre
 
Berichten: 206
Geregistreerd: Ma Apr 10, 2006 4:55 pm

Berichtdoor Abusir » Wo Apr 02, 2008 3:07 pm

Beste Taa Seqenenre en andere forum bezoekers,

wegens tijdsgebrek kan ik niet meteen op deze interessante vragen antwoorden, maar in de nabije toekomst kom ik hier zeker op terug. Ik wou nog wel kwijt dat op de website van National Geographic Tsjechie enkele nieuwe foto's van de opgraving van het graf van Neferinpoe te bekijken zijn (met Tsjechische commentaar):

http://www.national-geographic.cz/arche ... onou-1808/
Abusir
 
Berichten: 95
Geregistreerd: Vr Apr 27, 2007 9:14 am
Woonplaats: Praag, Tsjechie


Terug naar Egyptologen en archeologen

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

cron