Wouter Claes - interview Bibliotheek Jupelpark en Veldwerk

Moderator: yuti

Wouter Claes - interview Bibliotheek Jupelpark en Veldwerk

Berichtdoor Philip Arrhidaeus » Ma Jan 16, 2012 4:53 pm

Een interview met de heer Wouter Claes over de Bibliotheek van de Oudheid in het Jubelparkmuseum te Brussel - en over Belgisch archeologisch onderzoek in Egypte.

Mag ik u vragen wat uw studies waren en sinds wanneer u hoofdverantwoordelijke bent voor de Bibliotheek van de Oudheid in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (Jubelparkmuseum) te Brussel?
http://www.kmkg-mrah.be/nl/node/923

Wouter Claes:
Van 1994 tot 1998 heb ik archeologie gestudeerd aan de KULeuven. Daarna heb ik nog een postgraduaat in de Culturele Studies behaald, ook aan de KULeuven. In dat jaar ben ik ook aan de slag gegaan in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Via allerlei tijdelijke contracten ben ik in oktober 2000 in de bibliotheek beginnen werken. Sinds 2004 ben ik verantwoordelijk voor de Bibliotheek van de Oudheid.

Er zijn drie afdelingen in de bibliotheek: het Oude Egypte, het Oude Nabije Oosten en de Klassieke Oudheid. Wanneer en hoe is deze bibliotheek – en zijn drie afdelingen - ontstaan?
Wouter Claes:
De Bibliotheek van de Oudheid is inderdaad onderverdeeld in deze drie afdelingen. De afdeling ONO heeft ook nog een subsectie Iran en de afdeling Egypte heeft buiten de sectie pre- en faraonisch Egypte (de hoofdmoot van de bibliotheek) ook nog een redelijk grote sectie Papyrologie en een kleinere sectie Koptologie. Hoe en wanneer deze drie afdelingen zijn ontstaan weet ik niet. Ik heb daarover nergens ooit echt concrete informatie teruggevonden.
De historiek van de bibliotheek van de KMKG is vrij slecht gekend. Een exacte datum voor de oprichting van de bibliotheek heb ik tot op vandaag nog niet kunnen terug vinden. Voor zover ik weet bestaat er geen enkele publicatie waarin dit vermeld wordt en ook in de archieven van het museum heb ik hierover nog niets kunnen vinden. In de bibliotheekinventaris echter, zien we bij het inventarisnummer 99 als datum van inschrijving 21 december 1857. Vreemd genoeg staat er bij nummer 1 geen datum! Maar ik ga er vanuit dat dit ook in 1857 moet zijn gebeurd. In 1857 is er dus al sprake van een bibliotheek.
De oudste verwijzing naar de bibliotheek is, voor zover ik weet, een artikel van een zekere H.R. uit het Bulletin van 1901 (H.R., Notre Bibliothèque, in: Bulletin des Musées royaux des arts décoratifs et industriels, vol. 1, nr. 2, 1901, p. 9-12). Daarin wordt ondermeer een uitvoerige beschrijving gegeven van de verschillende collectiedomeinen en steekkaartencatalogi die in de bibliotheek aanwezig zijn. Er is dan nog geen sprake van een Bibliotheek Oudheid met drie afdelingen maar wel van een Egyptologische bibliotheek. In hetzelfde nummer van dat Bulletin lezen we immers ook dat Jean Capart zijn persoonlijke bibliotheek die bestond uit 7000 banden (!), aan het museum schonk. Aangezien deze bibliotheek werd ondergebracht in een apart lokaal dat moest dienst doen als studiecentrum voor toekomstige Egyptologen, kunnen we 1901 tot nader order min of meer beschouwen als de officieuze stichtingsdatum van de Egyptologische bibliotheek van de KMKG. Aan deze schenking waren wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo moest het museum zich engageren om een aantal abonnementen op tijdschriften en reeksen voort te zetten. Er bestaat hierover gedetailleerde correspondentie tussen Capart en de directie in het museumarchief. Capart zet ook bewust in op de aankoop van oudere basiswerken. Hij is er zich van bewust dat deze, omwille van een vaak erg beperkte oplage, zeldzamer worden en dat er dus niet moet geaarzeld worden om deze aan te schaffen. Om deze lacunes op te vullen, koopt hij vaak uit eigen zak op veilingen zeldzame werken aan die hij later aan het museum doorverkoopt of schenkt. In 1907 schrijft hij met veel trots : « Dès à présent, je puis l’affirmer grâce au témoignage de plusieurs collègues étrangers, notre Bibliothèque égyptologique constitue […] “un des meilleurs laboratoires d’égyptologie”. Fréquemment des étrangers y ont recouru pour consulter des documents qu’ils avaient cherché en vain dans les grandes bibliothèques européennes. ». Deze reputatie groeide alleen maar, zeker na de oprichting in 1923 van de Egyptologische Stichting Koningin Elisabeth waardoor de Egyptologische bibliotheek over meer middelen kon beschikken.

Afbeelding

Was er schade in de bibliotheek door de grote brand van 1946 in het museum?
Wouter Claes:
De bibliotheek is met uitzondering van wat waterschade ongeschonden uit de brand gekomen. Erger was het gesteld met de oudheden die afkomstig waren uit de opgravingen van het museum te Apamea. De mooie mozaïeken uit Apamea hebben de brand wel goed overleefd. Het ingestorte geraamte van de grote zaal vormde door het continue blussen een dikke beschermende laag as bovenop de mozaïeken.

Verder enkel betreffende de uitgaven over het Oude Egypte : hebt u enig idee hoeveel boeken en tijdschriften de bibliotheek huisvest?
Wouter Claes:
De bibliotheek bezit ongeveer 300 tijdschrifttitels waarvan een 100-tal titels lopende abonnementen zijn. Qua boekenbestand bezit de bibliotheek ca. 30.000 volumes.

De bibliotheek geniet een meer dan uitstekende reputatie, ik lees ‘wereldtop’. Hoe wordt dit bepaald?
Wouter Claes:
Die uitstekende reputatie heeft ze vooral te danken aan het feit dat de collecties bijna geen lacunes bevat en men hier bijna alle tijdschriften en boeken op het vlak van egyptologie en Egyptische archeologie kan raadplegen.
Zoals ik hierboven al vertelde kondigde Jean Capart in 1907 al trots aan dat de Egyptologische bibliotheek van de KMKG was uitgegroeid tot “un des meilleurs laboratoires d’égyptologie”. Het feit dat de collectie bijna geen lacunes bevatte raakte al snel verspreid over de hele wereld. Zo zou de beroemde egyptoloog en tijdgenoot van Capart, Gustave Lefebvre systematisch zijn studenten naar Brussel hebben gestuurd om in de bibliotheek te werken aangezien “Brussel niet ver van Parijs was en men er alles kon vinden”. De Canadese egyptoloog Samuel A.B. Mercer reisde ook elke zomer van Canada naar Brussel om hier de publicaties te raadplegen die hij elders niet kon vinden. En zo zijn er nog wel een hoop voorbeelden op te noemen.

De Oud Egyptische bibliotheek streeft na volledig te zijn, zowel voor boeken, reeksen als tijdschriften. Slaagt u daarin?
Wouter Claes:
Tot ergens in de late jaren ’80 was dat zeker nog het geval. Daarna wordt de situatie wat moeilijker en daar zijn verschillende redenen voor aan te halen. Centen spelen daarin natuurlijk de belangrijkste rol. Dit in combinatie met de sterke stijging van de prijzen van wetenschappelijke literatuur in de laatste decennia en het feit dat er ook meer en meer gepubliceerd wordt – misschien zelfs te veel? – is natuurlijk nefast voor ons collectiebeleid. Daar hoef ik geen tekeningetje bij te maken. Op die manier wordt het quasi onmogelijk om die volledigheid te blijven nastreven.
We proberen dat zoveel mogelijk op te vangen door een actief ruilbeleid en kunnen ook nog steeds rekenen op de genereuze en niet aflatende steun van het Egyptisch Genootschap Koningin Elisabeth (http://www.aere-egke.be/). Zij zorgen elk jaar via schenkingen en hun goede relaties met uitgeverijen voor een grote aangroei van het bibliotheekbestand. Ook het Assyriologisch Centrum Georges Dossin (http://www.akkadica.org/) doet de bibliotheekcollectie elk jaar via schenkingen met meerdere tientallen boeken en tijdschriftvolumes aangroeien. Hun respectievelijke tijdschriften Chronique d’Egypte en Akkadica worden ook veelvuldig geruild met andere tijdschriften en publicaties van wetenschappelijke instellingen wereldwijd. Deze komen uiteindelijk allemaal in de Bibliotheek Oudheid terecht.

Afbeelding

Betekent ‘exhaustief’ dat niet enkel nieuwe uitgaven aangekocht worden, maar ook gezocht wordt naar oude werken?
Wouter Claes:
Inderdaad, maar die zoektocht naar oude werken is niet echt een actieve zoektocht. Ik vertelde al dat het verwerven van oude werken in de “begindagen” al een bewuste politiek was van Jean Capart. Vandaag de dag wordt zoiets echter ook moeilijker en moeilijker. De prijzen voor antiquarische werken swingen nog meer de pan uit dan die voor de “gewone” wetenschappelijke literatuur. Er wordt dan ook niet echt heel actief naar gezocht, ook omdat het bijhouden van de nieuwe publicaties al een heel karwei is. Af en toe vind ik wel eens iets op een rommelmarkt of kunnen we via een occasionele schenking wel eens iets op de kop tikken.
Heel af en toe lukt het wel nog eens om een zeldzaam oud werk te verwerven. Zo wist mijn voorganger in de jaren ’80 nog twee publicaties van Champollion aan te kopen:
- Grammaire Egyptienne, ou Principes Généraux de l’Ecriture Sacrée Egyptienne appliquée à la représentation de la langue parlé, Paris : Didot, 1836-1841
- Dictionnaire Egyptien en Ecriture Hiéroglyphique, Paris : Didot, 1841.
Hij slaagde er ook in om een originele uitgave van Adolf Fürtwangler’s Meisterwerke der Griechischen Plastik (Berlin 1893) te verwerven. Dit is natuurlijk minder van belang voor de Egyptologische Bibliotheek maar is wel een cruciale publicatie voor de studie van de klassieke oudheid.

Op welke oude werken bent u wel erg trots, om te mogen bewaren?
Wouter Claes:
Dat is een moeilijke vraag. De bibliotheek heeft zoveel kostbare werken in huis dat het moeilijk is om een keuze te maken.
Ik ben in de eerste plaats trots dat we de grote “klassieken” in huis hebben: Description de l’Egypte (zowel de Edition impériale als de Edition Pancoucke), Lepsius’ Denkmäler, Egypt and Nubia van David Roberts, Champollion’s Monuments de l’Egypte et de la Nubie… en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.
In onze kostbare reserve bevinden zich ook een 70-tal 16de en 17de-eeuwse publicaties, waarvan de oudste uit 1515 dateert:
Horapollo, … de Hieroglyphis notis a bernardino Trebatio Veicentino latinitate donatum, Parrhisisii, 1515.
Het is één van de vele latijnse vertalingen van de Hieroglyphicae die worden toegeschreven aan de Egyptische wetenschapper Horapollo die in de 5de eeuw in Alexandrië leefde. Het bestaat uit 2 boeken waarin hij tracht een verklaring voor de hiërogliefen te geven en die in 1419 werden ontdekt op het Griekse eiland Andros. Rond het einde van de 15de eeuw was de tekst zo populair onder de humanisten dat een hele reeks vertalingen werden gemaakt. De oudste Griekse vertaling dateert uit 1505 maar deze uitgave is de allereerste vertaling in het Latijn. We hebben ook nog uitgaven uit 1517, 1518, 1534, 1547, 1574, en 1595. De uitgave uit 1574 is ook heel speciaal, niet alleen omwille van de prachtige houtgravures die een prachtig staaltje zijn van Renaissance kunst, maar vooral omdat in deze uitgave voor de eerste maal parallel de Franse en de Latijnse versie worden weergegeven.

Verder bezit de bibliotheek een grote collectie reisverhalen waartussen zich ook enkele pareltjes bevinden. Het is een ware klassieker maar ik ben blij dat we het rijkelijk geïllustreerde werk (meer dan 200 prenten) van de Nederlandse reiziger Cornelis de Bruyn bezitten (Reizen van Cornelis de Bruyn, Door de vermaardste Deelen van Klein Asia, De Eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino, Stanchio, & Mitsgaders de voornaamste Steden van Aegypten, Syrien en Palestina, 1698).
Maar het meest trots ben ik misschien nog wel op het werk van Jean-Jacques Rifaud (Voyage en Égypte, en Nubie, et lieux circonvoisins, depuis 1805 jusqu’en 1828, s.d.). Rifaud was een Franse beeldhouwer die in opdracht van Franse consul en verzamelaar Drovetti verschillende opgravingen uitvoerde. De collectie van Drovetti ligt trouwens aan de basis van de collecties van de musea van Parijs, Turijn en Berlijn, met dank ondermeer aan de opgravingen van Rifaud. Na zijn terugkeer wilde hij een monumentaal werk uitgeven: 5 volumes tekst en 1 grote folio atlas. De tekstvolumes zijn nooit verschenen en enkel de atlas is gedeeltelijk gepubliceerd. Van de 300 aangekondigde platen verschijnen er slechts ¾ in verschillende afleveringen. Rifaud was trouwens constant op zoek naar mecenassen en financiers om zijn werk uit te geven. Hij verblijft daarvoor zelfs een tijdje in Brussel.
Verschillende bibliotheken ter wereld bezitten een uitgave van deze onvolledige atlas. Geen enkele heeft echter een volledige uitgave. De KMKG hebben 223 platen en bezitten daarmee het meest volledige exemplaar.

Tenslotte wil ik ook nog het manuscript van Joost Van Ghistele speciaal vermelden (Ambrosius Zeebout: Oudst bewaarde versie van het reisverhaal van de Vlaamse reiziger Joos van Ghistele die van 1482 tot 1483 in Egypte verbleef). Van Ghistele was een Vlaamse reiziger die tussen 1481 en 1485 op pelgrimstocht naar het Heilige Land vertrekt met als uiteindelijke doel het mythische Paepe Jans Lant te bezoeken. Daarvoor moet hij door Egypte reizen.
Zijn stijl is levendig en vaak ook erg grappig. Zo vergelijkt hij de ruines van Memfis met zijn thuisdorp Hulst en vindt hij dat de Nijl zo breed is als de Schelde in Antwerpen…
Op basis van het watermerk op het papier wordt dit manuscript gedateerd tussen 1482 en 1498. Een ander manuscript wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek maar dat is van recentere datum (waarschijnlijk 1520-1550). Het manuscript is gebonden in een mooie beslagen band met een fraaie rolstempelversiering die een jachttafereel voorstelt. Dit is onlangs bestudeerd en gepubliceerd door Elly Cockx-Indestege (Over een zeldzame en andere jachtrollen. Naar aanleiding van Hs. 55.473 Brussel, KMKG, in: De Gulden Passer. Tijdschrift voor Boekwetenschap 89/1, 2011, p. 65-80.). Over de inhoud van de verschillende manuscripten en uitgaven (er zijn er 3: 1557, 1563 en 1572) wordt trouwens een doctoraatsverhandeling gemaakt door Alexia Lagast aan de universiteit van Antwerpen.

Afbeelding

De bibliotheek is vrij te raadplegen, niet alleen door wetenschappers en studenten. Wilt u zo vriendelijk zijn even kort uit te leggen waar men in het museum moet zijn en hoe het raadplegen van de boeken werkt?
Wouter Claes:
De leeszaal van de bibliotheek bevindt zich op de 3de verdieping in de vleugel oudheid, op dezelfde verdieping als de Egyptische collectie. De lezers die de Egyptische zalen van de KMKG een beetje kennen, herinneren zich misschien de zaal waar je naast de maquettes van de rotsnecropool van Elkab ook enkele vitrines hebt met enkele vondsten uit en wat informatie over de opgravingen te Elkab. Als je dan de zalen verlaat in richting van de lift en de trappen, zie je leeszaal recht voor je liggen.
Onze bibliotheek is inderdaad voor iedereen toegankelijk en dus niet alleen voor wetenschappers of studenten. Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom. Ik leg daar graag de nadruk op omdat daar soms wel eens wat misverstanden over bestaan.
Bij een eerste bezoek moet je je als lezer laten registreren. In ruil voor een kleine bijdrage (€4 voor studenten, €7 voor niet-studenten) mag je daarna een jaar lang gebruik maken van de bibliotheek.
De bibliotheek is een consultatiebibliotheek. Dat wil zeggen dat alle werken ter plekke moeten geconsulteerd worden. Uitleen – met uitzondering van interbibliothecair leenverkeer – is niet toegelaten. Aangezien alle boeken en tijdschriften zich in een gesloten magazijn bevinden waar de externe lezers geen toegang tot hebben, moet je die ter consultatie aanvragen. Dat wordt door sommige mensen waarschijnlijk als erg vervelend ervaren maar wij hebben helaas niet het personeel en de faciliteiten om een open-kast systeem toe te passen.
Fotokopieën maken is mogelijk, evenals fotograferen of scannen, met uitzondering uiteraard van de kostbare werken of die publicaties die door hun staat van bewaring niet meer in aanmerking komen voor kopie of scan.

Afbeelding

U bent medewerker van het ‘Rotskunst-team’ van Qurta en el-Hosh.
viewtopic.php?f=36&t=837
viewtopic.php?f=36&t=2348
viewtopic.php?f=36&t=2693
Werkt(e) u ook elders mee aan opgravingen en staat er voor 2012 iets op het programma?

Wouter Claes:
Als student heb ik gewerkt op sites in België, Nederland en Zuid-Italië. Vooral die laatste plek was erg leuk en boeiend. Italië is een prachtig land en zoals in Egypte ligt er overal wel ergens één of andere archeologische site. Ik heb altijd wel een boon voor Italië gehad en in 2007 heb ik als vrijwilliger voor een geo-archeologische survey van de Universiteit van Groningen nog eens de kans gehad om in Italië te werken.
In 2002 ben ik als vertegenwoordiger van de KMKG met de Universiteit van Luik gaan opgraven in Till Barsip / Tell Ahmar te Syrië. Verder heb ik ook gewerkt op de opgravingen van de KMKG op Paaseiland in 2004 en in Titani (Griekenland) in 2006.
Mijn eerste opgraving in Egypte echter was met het team van Harco Willems (KUL) te Shanhur, de opgravingen die hij van wijlen Jan Quaegebeur had overgenomen voordat hij in Dayr al-Barshā is beginnen werken. Daarna heeft mijn collega Dirk Huyge me dan de kans geboden om verder in Egypte te werken en sinds 2004 ben ik vice-directeur van de archeologische missies te Qurta en el-Hosh. Verder ben ik uiteraard ook betrokken bij de recent heropgestarte opgravingen te Elkab waar de KMKG al sinds 1937 opgravingen uitvoeren.
Sinds 2009 graven we daar een nederzetting uit het Oude Rijk op. De resultaten hiervan zijn net gepubliceerd in het Bulletin van de KMKG (ROWLAND J., MAŘÍKOVÁ VLČKOVÁ P., HENDRICKX S., HERBICH T., CLAES W. & HUYGE D. (2011), Old Kingdom Settlement Remains at Elkab (Upper Egypt): Preliminary Report on the 2009 Field Season, in : Bulletin des Musées royaux d’Art et d’Histoire 80 (2009), p. 21-50). Tijdens die opgravingen hebben we in één van de sleuven net onder de Ouderijks-niveaus sporen gevonden die terug gaan tot de predynastische periode. In februari 2012 zullen we deze predynastische sector verder gaan onderzoeken.

Afbeelding

De luminescentie datering van de Qurta rotskunst gaf toch wel een spectaculaire uitkomst, in die zin dat ze gelijktijdig kan zijn met gelijkaardige rotskunst in West-Europa. Mag ik me daarbij enig contact voorstellen tussen Europa en Noord-Afrika, of gaat het eerder over een ‘universele iconografie’?
Wouter Claes:
De datering is inderdaad erg spectaculair maar ook niet geheel onverwacht. Er werd immers al lang gespeculeerd over het bestaan van Paleolithische rotskunst in Afrika en nu is eindelijk het bewijs geleverd. Bovendien zijn er al langer oudere kunstuitingen uit Afrika gekend zoals de beschilderde stenen platen met afbeeldingen van dieren uit de Apollo 11 grot te Namibië die ongeveer 26.000 jaar oud zijn, of de gegraveerde okerfragmenten uit de Blombos grot te Zuid-Afrika die waarschijnlijk zelfs nog een heel pak ouder zijn (70.000 jaar)!
Of dat dit nu ook impliceert dat er hier sprake is van directe contacten en het uitwisselen van een symbolisch en iconografisch gedachten goed is natuurlijk een heel andere problematiek.
Ik ben voorlopig eerder geneigd om hierover nogal voorzichtig te zijn. Op basis van de beschikbare data denk ik dat het voorlopig nogal prematuur is om te spreken van rechtstreekse contacten en uitwisseling van culturele en artistieke ideeën en dus ook van symbolisch denken.
Het is een feit dat tussen pakweg 40.000 en 10.000 jaar geleden verschillende groepen van mensen op verschillende plaatsen en zelfs continenten een gelijkaardige kunst hebben geproduceerd. Dit wijst er in ieder geval op dat wanneer bevolkingsgroepen, die leven in dezelfde omstandigheden en geconfronteerd worden met dezelfde problemen, zoeken naar oplossingen die kunnen leiden tot een reeks veranderingen, ondermeer van culturele aard. Dit zal uiteindelijk resulteren in een gelijkaardig bewustzijn en symbolisch denken dat op haar beurt wordt geuit in een gelijkaardige (rots)kunst. Maar of dit ook (gedeeltelijk) het gevolg is van rechtstreekse contacten en interculturele uitwisseling…?
Anderzijds, het niveau van de Middellandse Zee was tijdens de laatste IJstijd zeker honderd meter lager dan nu. Het is dus niet ondenkbaar dat mensen, en dus ook ideeën en symbolische en artistieke concepten, uit Noord-Afrika en Europa de oversteek hebben gemaakt. Maar om dit te staven zijn er zeker aan de Noord-Afrikaanse zijde van de Middellandse Zee voorlopig te weinig gegevens voor handen. Met uitzondering van Qurta kennen we slechts een handvol sites waar mogelijk ook paleolithische rotskunst voorkomt: el-Hosh, Chor Abu Subeira in de buurt van Aswan, een grot in het noorden van Libië en mogelijk ook eentje in Marokko. De datering van de rotskunst van Qurta heeft in ieder geval het debat geopend.

Afbeelding

Persoonlijk vind ik dat er heel wat meer aandacht zou mogen zijn voor Belgische archeologische onderzoekers in Egypte. Is er bijvoorbeeld iets verschenen voor het grote publiek over El-Kab of Qurta? Hoe kan ik een overzicht krijgen wie waarbij betrokken is - en geweest is - of is dit onbegonnen werk?
Wouter Claes:
Over Elkab en Qurta zijn er verschillende publicaties voor het grote publiek verschenen.
Voor Qurta:
- A. BURNET 2007, Les gravures de Qurta. Un Lascaux sur le Nil ?, in : Archéologia 488, p. 56-59.
- D. HUYGE 2007, Belgische archeologische missie op het spoor van de oudste kunst in Egypte, in: Science Connection 17, p. 30-31.
(http://www.belspo.be/belspo/organisatio ... sc1_nl.pdf)
- D. HUYGE 2011, ‘IJstijdkunst’ langs de Nijl, in : Science Connection 35, p. 22-25.
(http://www.belspo.be/belspo/organisatio ... 5sc_nl.pdf)
- D. HUYGE & W. CLAES 2009, Over Oerossen en Venussen - de paleolithische rotskunst van Qurta, in: Ta-Mery. Jaarlijks magazine voor vrienden van het Oude Egypte 2, p. 2-6.

Voor Elkab wil ik graag verwijzen naar:
- L. LIMME 2008, Elkab, 1937-2007. Seventy years of Belgian archaeological research, in: British Museum studies in ancient Egypt and Sudan 9: 15-50.
(http://www.britishmuseum.org/research/o ... limme.aspx)
- D. HUYGE 2010, Onder de vleugels van Nechbet. Leven en doodgaan in Elkab tijdens het Oude Rijk, in: Ta-Mery. Jaarlijks magazine voor vrienden van het Oude Egypte 3, p. 26-35.
(PDF’s zijn op eenvoudig verzoek te verkrijgen)

Verder wordt er momenteel gewerkt aan een publicatie die een overzicht moet geven van een eeuw Belgisch archeologisch onderzoek in Egypte. Het boek is een initiatief van de Belgische Ambassade te Cairo en daarin zullen alle lopende of recente Belgische opgravingen aan bod komen. Dus niet alleen Qurta en Elkab maar ook de opgravingen van de KUL in Barsha en Shanhur, die van de ULB te Gourna, de opgravingen van het Museum van Mariemont te Alexandrië… Er wordt momenteel hard gewerkt aan de lay-out van zowel een Franse als een Nederlandstalige versie. In principe zal het boek in de lente van dit jaar verschijnen.

Daar kijken we naar uit !
Hartelijke dank, ook uit naam van alle lezers van dit interview, en veel succes met uw werk.
Gebruikers-avatar
Philip Arrhidaeus
Site Admin
 
Berichten: 6393
Geregistreerd: Do Mrt 23, 2006 3:16 pm
Woonplaats: Vlaanderen

Re: Wouter Claes - interview Bibliotheek Jupelpark en Veldwe

Berichtdoor Philip Arrhidaeus » Do Mrt 29, 2012 9:18 pm

Drie forumbezoekers vroegen me of er dan een ingangsticket aangeschaft moet worden voor het museum om bij de bibliotheek te komen.

Forumbezoekster Godelieve VdB vertelde me daar het volgende over:
- men dient niet naar de loketten (rechts van de ingang) te gaan om een ticket aan te schaffen, maar onmiddelijk verderop in de ronde ontvangsthal naar de vestiaire. Daar wordt dan de identiteitskaart verruild voor een badge welke je toegang verleent tot de bibliotheek.
- daarmee ga je naar de bibliotheek (zie hieronder) en registreer je voor het lopende academiejaar, met betaling van 4 of 7 euro, naargelang wel of niet student. Dit is een eenmalige bijdrage per academiejaar.
- dan kun je de fiche invullen van de boeken die men wil inzien, en die worden dan gebracht.
- ook wanneer je fotocopies (tegen een meer dan schappelijke prijs) nodig hebt, dien je daar een fiche voor in te vullen.

En hierboven vertelde Wouter Claes ons dus nog:
De leeszaal van de bibliotheek bevindt zich op de 3de verdieping in de vleugel oudheid, op dezelfde verdieping als de Egyptische collectie. De lezers die de Egyptische zalen van de KMKG een beetje kennen, herinneren zich misschien de zaal waar je naast de maquettes van de rotsnecropool van Elkab ook enkele vitrines hebt met enkele vondsten uit en wat informatie over de opgravingen te Elkab. Als je dan de zalen verlaat in richting van de lift en de trappen, zie je leeszaal recht voor je liggen.
Onze bibliotheek is inderdaad voor iedereen toegankelijk en dus niet alleen voor wetenschappers of studenten. Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom. Ik leg daar graag de nadruk op omdat daar soms wel eens wat misverstanden over bestaan.
Bij een eerste bezoek moet je je als lezer laten registreren. In ruil voor een kleine bijdrage (€4 voor studenten, €7 voor niet-studenten) mag je daarna een jaar lang gebruik maken van de bibliotheek.
De bibliotheek is een consultatiebibliotheek. Dat wil zeggen dat alle werken ter plekke moeten geconsulteerd worden. Uitleen – met uitzondering van interbibliothecair leenverkeer – is niet toegelaten. Aangezien alle boeken en tijdschriften zich in een gesloten magazijn bevinden waar de externe lezers geen toegang tot hebben, moet je die ter consultatie aanvragen. Dat wordt door sommige mensen waarschijnlijk als erg vervelend ervaren maar wij hebben helaas niet het personeel en de faciliteiten om een open-kast systeem toe te passen.
Fotokopieën maken is mogelijk, evenals fotograferen of scannen, met uitzondering uiteraard van de kostbare werken of die publicaties die door hun staat van bewaring niet meer in aanmerking komen voor kopie of scan.
Gebruikers-avatar
Philip Arrhidaeus
Site Admin
 
Berichten: 6393
Geregistreerd: Do Mrt 23, 2006 3:16 pm
Woonplaats: Vlaanderen

Re: Wouter Claes - interview Bibliotheek Jupelpark en Veldwe

Berichtdoor Philip Arrhidaeus » Za Feb 01, 2014 4:03 pm

Achter de schermen van de bibliotheek Oudheid
Gids: Wouter Claes

dinsdag 20 mei 2014
12:30 - 13:15 uur


Inschrijven noodzakelijk !
http://www.kmkg-mrah.be/nl/achter-de-sc ... ek-oudheid

Naast de museumcollecties huisvesten de KMKG ook een omvangrijke bibliotheek. Met meer dan een half miljoen boeken en tijdschriften op de plank is zij niet alleen één van de grootste maar ook één van de oudste museumbibliotheken van het land. De Bibliotheek Oudheid, die ook de beroemde egyptologische bibliotheek omvat, maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. We nemen tijdens de rondleiding een kijkje achter de schermen en maken kennis met de werking van de bibliotheek. Bovendien krijg je de kans om enkele kostbare en uiterste zeldzame publicaties uit de collectie van de bibliotheek te bewonderen.

Afbeelding

Niet te missen ! voor mensen die nog niet achter de schermen van de bibliotheek geweest zijn (en zich kunnen vrijmaken) ... beelden van een vorige rondleiding door de heer Wouter Claes (foto's onderaan) van nu alweer bijna 5 jaar geleden:
viewtopic.php?f=22&t=1795
Gebruikers-avatar
Philip Arrhidaeus
Site Admin
 
Berichten: 6393
Geregistreerd: Do Mrt 23, 2006 3:16 pm
Woonplaats: Vlaanderen


Terug naar Egyptologen en archeologen

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

cron