De piramideteksten

Moderator: yuti

De piramideteksten

Berichtdoor Philip Arrhidaeus » Di Apr 11, 2006 11:01 pm

Een vraag die zich stelt bij de piramideteksten is: hoe oud zijn ze? Hebben ze hun origine in zeer vroege predynastieke tijden of werden ze in één geheel opgetekend kort voor hun verschijnen in de piramides van de Vde dynastie?

De piramideteksten zijn de oudste verzameling spreuken in oud Egypte. Voor de eerste keer zijn ze in de piramide van Oenas te zien.

http://www.pyramidtextsonline.com/

Hier waren 227 spreuken te vinden, terwijl in totaal 759 spreuken verzameld zijn, volgens Faulkner’s ‘The Ancient Egyptian Pyramid Texts’.

Tegen de tijd van Pepi II (eind VIde dynastie) vind je ze in bijpiramides van koninginnen, in de Eerste Tussenperiode op sommige wanden van particuliere tombes en op hun sarcofagen net zoals af en toe tijdens het Midden Rijk en het Nieuwe Rijk.
In de Saïtische periode werden de piramideteksten soms aangebracht op de sarcofagen en de wanden van de tombe.

De bedoeling van de teksten was voornamelijk de koning te helpen bij zijn opstijgen naar de hemel. (Iets anders dan de deelname aan de omgang van de zon) De teksten helpen de koning de gevaren te overwinnen en herinneren hem aan de correcte namen en woorden die hij dient te gebruiken om zijn doel te gebruiken.

In de piramideteksten reizen goden en de overledene over water. De laatste was afhankelijk van deze spreuken om de veermannen van juist antwoord te dienen en de bewakers van de doorgangen te bezweren met de juiste woorden. Maar er is ook sprake van een hemelladder, een draagstoel, een platform.

Nadruk wordt gelegd op de sterren, de poolster en de circumpolaire sterren die nooit verdwijnen.

Er zijn ook spreuken ter bezwering voor o.a. slangen, een praktische opname van het dagelijks leven.

Identificatie van de koning met Osiris wordt benadrukt. (Spreuk 219 http://www.sacred-texts.com/egy/pyt/pyt07.htm ) De voornaamste kenmerken van de Osirismythe zijn reeds aanwezig. (364-612, 366-632, 371-648, 593-1635/36, 672-1989)

In de piramideteksten zijn ook rituelen terug te vinden o.a. ‘De Opening van de Mond’.

Bekend zijn de ‘Kannibalenspreuken 273-274’, aantonend hoe ingrijpend, uitzonderlijk en gewelddadig deze teksten kunnen zijn.

Dit is Oenas, de Stier van de Hemel, grimmig van hart, die leeft van de gedaante van iedere godheid omdat hij hun ingewijde is, wanneer zij van het Vuureiland komen, hun lichamen vervuld van toverkracht. Dit is Oenas, de welbewapende, die zijn toverkrachten heeft verzameld. Oenas is verschenen als de grote heer, die over veel helpers beschikt. Hij zetelt naast Geb, want Oenas is degene die recht spreekt samen met hem wiens naam verborgen is, op die dag waarop de Oudsten verslagen worden. Oenas is gerechtigd te beschikken over de offerspijzen, hij die de meetstrik knoopt, die zelf zijn spijzen bereidt. Dit is Oenas, die mensen eet en van goden leeft, die beschikt over schepen om zijn opdrachten uit te voeren … Hij heeft de beide hemelen in hun geheel bereisd en de beide oevers doorlopen. Oenas is de oppermacht die alle machten beheerst. Oenas is het godenbeeld, het beeld der beelden van de allergrootste. Oenas is wederom aan de hemel verschenen, hij is gekroond als heer van de horizon. Hij heeft de ruggenwervels gebroken en de harten der goden weggerukt. Hij heeft de Rode Kroon verteerd en de Groene ingeslikt. Oenas voedt zich uit de longen der wetenden en bevredigt zijn honger door te leven van de harten en bovendien van hun toverkrachten. Oenas gruwt ervan het afschuwwekkende in te slikken dat in de Rode Kroon is, maar hij is verheugd als diens toverkrachten in zijn lichaam zijn. De waardigheid van Oenas kan hem niet worden ontroofd, want hij heeft de wijsheid van iedere god in zich opgenomen. De levenstijd van Oenas is eeuwigheid, zijn termijn is duurzaamheid in deze waardigheid van hem. Wanneer hij wil, handelt hij. Wil hij niet, dan handelt hij niet. Hij die zich ophoudt in het gebied van de horizon, altijd en eeuwig.’
Gebruikers-avatar
Philip Arrhidaeus
Site Admin
 
Berichten: 6386
Geregistreerd: Do Mrt 23, 2006 3:16 pm
Woonplaats: Vlaanderen

Berichtdoor Philip Arrhidaeus » Wo Sep 05, 2007 6:39 pm

Mooie bespreking van de Kannibalenspreuken in pdf bestand:

http://www.filipvervloesem.be/teti_pt273-274.pdf

Een werk van Filip Vervloesem
http://www.filipvervloesem.be/egyptologie.html

Filip Vervloesem schrijft:
"De zgn. "Kannibalenspreuk" bestaat uit spreuken 273 en 274 van de Piramidenteksten (§393-414). Deze komen enkel voor in de piramides van Oenas en Teti. Verder is de tekst nog bekend door twee versies uit het Middenrijk, nl. in de tombes van Senwosretanch (in Lisht) en Siese (in Dashoer), alsook uit de herwerkte versie in de Sarcofaagteksten (spreuk 573)."

Met een weergave van de tekst en een boeiende analyse van de inhoud ervan.
Gebruikers-avatar
Philip Arrhidaeus
Site Admin
 
Berichten: 6386
Geregistreerd: Do Mrt 23, 2006 3:16 pm
Woonplaats: Vlaanderen

Berichtdoor Vitoth » Do Sep 06, 2007 1:25 am

De vraag hoe oud de piramideteksten zijn is (op dit moment) niet met zekerheid te beantwoorden. Daar hebben we immers nog geen historische aanwijzingen voor naar mijn weten. We kunnen dus alleen maar speculeren.

Zover ik weet zijn de piramideteksten de oudste religieuze teksten in Egypte, maar verschijnen al meteen in een goed doorontwikkelde vorm. Op basis daarvan ben ik geneigd te zeggen dat de teksten die we voor het eerst in de piramide van Oenas zien daarvoor al vele jaren in ontwikkeling waren.
Misschien zelfs al in de prehistorische tijd, maar dan uiteraard via mondelinge overdracht. We weten immers uit vondsten zoals het gouden cultusobject (valkenkop met kroon) van Hierakonpolis dat religie bij aanvang van de historie reeds volop aanwezig was.
Maar dit is uiteraard pure speculatie van mijn kant.

Interessanter vind ik zelf om te proberen te achterhalen waar deze teksten voor staan, wat ze precies betekenden. Ook iets waar we mogelijk nooit met zekerheid achter zullen komen.
De paradox hier is dat we de teksten pas volledig kunnen begrijpen als we de denkwereld van die tijd doorgronden, terwijl we dit laatste waarschijnlijk pas kunnen als we de religieuze teksten (zoals de piramideteksten) begrijpen!
In elk geval is het mij duidelijk dat de piramideteksten (mede) een poging zijn om de aloude zonne-/sterrenreligie en het nieuwe, Osiriaanse geloof ‘samen te voegen’.

In het Nieuwe Rijk zien we dat nog verder doorschieten met uitgebreide teksten/afbeeldingen over hoe Osiris en Ra één worden in het hiernamaals, zoals in de enigmatische teksten op een van de schrijnen van Toetanchamon.
Opvallend daarbij vind ik altijd dat de voornaamste god van het Nieuwe Rijk, Amon, nauwelijks een rol speelt in de funeraire teksten van die tijd. Maar dat is weer een heel ander verhaal. :-P

Let maar niet op mij, ik ben druk aan het lezen in Erik Hornung's Conceptions of God in Ancient Egypt ;-)
Gebruikers-avatar
Vitoth
 
Berichten: 83
Geregistreerd: Za Jul 07, 2007 10:50 pm
Woonplaats: Rotterdam

Berichtdoor Philip Arrhidaeus » Do Sep 06, 2007 4:44 pm

Vitoth schreef:
Interessanter vind ik zelf om te proberen te achterhalen waar deze teksten voor staan, wat ze precies betekenden. Ook iets waar we mogelijk nooit met zekerheid achter zullen komen.
De paradox hier is dat we de teksten pas volledig kunnen begrijpen als we de denkwereld van die tijd doorgronden, terwijl we dit laatste waarschijnlijk pas kunnen als we de religieuze teksten (zoals de piramideteksten) begrijpen!


In dit verband is het interessant om in bovenvermeld pdf document
( http://www.filipvervloesem.be/teti_pt273-274.pdf )
punt 2.1.1 'De performatieve literaire vorm: de eigenheid van rituele teksten' eens te lezen.
Slechts één bladzijde, maar zeer duidelijk.

Vitoth schreef:
We weten immers uit vondsten zoals het gouden cultusobject (valkenkop met kroon) van Hierakonpolis dat religie bij aanvang van de historie reeds volop aanwezig was.

Ik denk dat je dit voorwerp bedoelt? Het werd hier vluchtig besproken:

viewtopic.php?t=729&mforum=prkmthetegyptef

maar nog niet in connectie met het ontstaan of herkomst van geloof.
Gebruikers-avatar
Philip Arrhidaeus
Site Admin
 
Berichten: 6386
Geregistreerd: Do Mrt 23, 2006 3:16 pm
Woonplaats: Vlaanderen

Berichtdoor Vitoth » Do Sep 06, 2007 5:31 pm

Dat is inderdaad het voorwerp wat ik bedoel. Ik heb me alleen wel vergist in de leeftijd zo te zien. 6e dynastie is bepaald niet het begin van de historie. ;-) Oeps...
Niettemin zijn er legio aanwzijzingen voor de aanwezigheid van een ontwikkelde religie te noemen bij aanvang van de dynastieën, zoals het Narmer-pallet (de Bat-stierkoppen, de valk, etc.) en niet te vergeten: de oudste tempel van Egypte (ca. 3400 BCE).

http://www.hierakonpolis.org/firsts.html

Inderdaad een interessant stukje in dat pdf-document. Wat betreft zijn verklaring voor rituele teksten ben ik het met de schrijver eens, maar hij gaat er van uit dat de piramideteksten rituele teksten zijn en dat ben ik niet met hem eens. Er wordt immers met name gesproken over de overleden koning, de sterren en de goden, en de acties die zij dienen uit te voeren om de overleden koning naar het hiernamaals te krijgen.
Ik ken natuurlijk niet alle piramideteksten uit mijn hoofd, maar zover ik weet zijn er maar heel weinig spreuken die verwijzen naar een praktisch uitvoerbaar ritueel.
Ik moet er wel bij zeggen dat ik niet de tijd heb genomen om het hele document te lezen, dus wellicht dat ik iets te snel oordeel.
Gebruikers-avatar
Vitoth
 
Berichten: 83
Geregistreerd: Za Jul 07, 2007 10:50 pm
Woonplaats: Rotterdam

Re: De piramideteksten

Berichtdoor Djedi » Za Nov 27, 2010 1:36 pm

Een andere vraag die men zich kan stellen is: "Waarom verschenen de piramideteksten op het einde van de vijfde dynastie in de piramide van Oenas?"

Miroslav Barta geeft hiervoor een mogelijke verklaring in het volgende artikel:
BARTA, M. "Der Zusammenbruch des Alten Reiches" in SOKAR, nr. 18, 2009, p. 44-59.

Barta stelt dat het invoeren van de piramidetesten moet gezien worden als een poging om het koningschap af te grenzen t.o.v. de rest van de bevolking.
Sinds het begin van de 5de dynastie stijgt het aantal niet koninklijke beamten. Hun graven worden steeds complexer en een aantal begint zelfs elementen van de koninklijke grafarchitektuur over te nemen. Het is ook in deze periode dat de Osiris-idee voor niet koninklijke personen toegankelijk wordt. Dit maakt deel uit van de een evolutie; de zogenaamde "demokratisering van het hiernamaalsgeloof".
Voorbeeld: Het graf van Ptahschepses (regering Nioeserre) in Abusir is het eerste graf van een niet-koninklijk persoon dat heel wat koninklijke architektuurelementen bezit: een monumentale zuilenporticus van bijna 10m hoog / een standbeeldenruimte met 3 nissen / een grote open offerhof, een oost-west georiënteerde offerkapel / een bootkamer en een tongewelf boven de grafkamer die sarcofagi naar koninklijk model bevatte.

Zoals we weten vielen de piramideteksten uiteindelijk ook ten prooi aan de "demokratisering van het hiernamaalsgeloof". In de zesde dynastie werden ze toegankelijk voor koninginnen. De Coffin texts, de opvolgers van de piramideteksten werden toegankelijk voor hoge ambtenaren in de Eerste Tussenperiode / Middenrijk.
Djedi
 
Berichten: 172
Geregistreerd: Wo Apr 26, 2006 9:21 pm
Woonplaats: Het middelpunt van nergens

Re: De piramideteksten

Berichtdoor yuti » Do Jun 16, 2011 10:12 am

Bij Jsesh (mixing hieroglyphs with drawing)
http://www.talkingpyramids.com/jsesh-tu ... -drawings/

op "Pyramid text Online" terecht gekomen met een prachtige schematische uitleg over de piramideteksten van Oenas:
http://www.pyramidtextsonline.com/plan.html
Gebruikers-avatar
yuti
 
Berichten: 1008
Geregistreerd: Do Jul 27, 2006 9:11 pm

Re: De piramideteksten

Berichtdoor Sa-Tjaoe » Za Jun 18, 2011 10:26 pm

Iets wat jullie misschien al gezien/beluisterd hebben:
http://orlandomezzabotta.xoom.it/SWG/SWG_introduction.htm
Een interpretatie door Orlando Mezzabotta (http://xoomer.virgilio.it/omezzabo/)
van de "Snake Spells inscribed on the west gable of the pyramid of Wnis sarcophagus chamber".
Borderline fringe, maar niettemin netjes gedaan en best leuk om naar te kijken. :)
Gebruikers-avatar
Sa-Tjaoe
 
Berichten: 294
Geregistreerd: Za Dec 02, 2006 4:53 pm
Woonplaats: Brugge


Terug naar Oude Rijk

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast